In-company programma’s bieden een goede gelegenheid om kennis niet alleen over te dragen in een lezing of een training, maar die kennis ook toe te passen op de eigen situatie.

Deelnemers worden uitgedaagd om zowel te consumeren als te produceren. 

Verschillende werkvormen zijn mogelijk:

 • Inspirerende lezing met plenaire discussie/brainstorm
 • Plenaire lezing gevolgd door de “Drivers of Change” workshop
 • Meerdaagse programma’s in het kader van management development
 • Training met strategievorming als eindresultaat

Wij beschikken over een groot netwerk van professionals die we waar nodig op onze grotere programma’s kunnen inzetten. 

 

Voorbeeld: "Drivers of Change" workshop

Technologieën zoals robotisering, kunstmatige intelligentie, the internet of things, zelfrijdende auto’s, 3D printing, zonne-energie, nanotechnologie, biotechnologie, energieopslag en quantum computing leiden in alle sectoren tot nieuwe producten, nieuwe manieren van produceren en nieuwe business modellen.

De Drivers of Change workshop is bedoeld voor organisaties die de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen beter willen begrijpen en daarin hun positie willen bepalen. Wat zijn de drijvende krachten van de veranderingen die voor ons relevant zijn? Wat zijn over 5 jaar de belangrijkste inkomstenbronnen? Met welke innovaties kunnen wij ons onderscheiden? Zijn er nieuwe verdienmodellen mogelijk? Waar is het goed om even af te wachten en waar willen we in de voorhoede aanwezig zijn?

 

Vragen waar we mee aan de slag gaan, zijn:

 • Toekomstbeeld. Wat zijn de dominante veranderingen in de omgeving waarin we opereren? Hoe urgent zijn die?
 • Impact. Wat zijn de kansen en de gevaren voor onze organisatie? Is de impact beperkt/geleidelijk of disruptief?
 • Maatregelen. Wat moeten we doen, zowel uit offensief als defensief oogpunt? Zal de reactie hierop weerstand of enthousiasme zijn?

Voor directies is de workshop ook een middel om binnen de organisatie tot een breed draagvlak voor een strategische verandering te komen en een gedeeld gevoel van urgentie te ontwikkelen. 

Deze workshop duurt een halve dag (ongeveer 3 uur).

Voorbeeld: Roadmap digitale transformatie en kunstmatige intelligentie

Dit is een langer programma, dat bestaat uit twee bijeenkomsten van twee dagen binnen twee maanden. De invulling is maatwerk, dus steeds anders. Dit is een voorbeeld van een opzet. 

Doelstellingen

 • Bewustzijn vergroten van de urgentie en de impact van digitalisering, kunstmatige intelligentie, verduurzaming, robotisering, …
 • Leren over onderwerpen zoals digitalisering, kunstmatige intelligentie, …
 • Op basis van deze nieuwe inzichten kansen identificeren voor … (naam bedrijf) en een gezamenlijke roadmap opstellen
 • Inzicht krijgen in de randvoorwaarden voor implementatie, bijvoorbeeld risicomanagement, leiderschap, organisatie

 Overzicht 

Voorbereiding

 • Deelnemers lezen een aantal (+/- 4) artikelen en beantwoorden enkele vragen op 1 A4 over impact van de huidige ontwikkelingen op de sector en de organisatie en over hun eigen visie/enthousiasme

Module 1

 • In een combinatie van presentaties en break-outs werken we van breed naar smal: eerst de sense of urgency in een bredere context, dan aandacht voor een aantal specifieke, relevante ontwikkelingen in de sector en tenslotte de impact voor de eigen organisatie
 • We hanteren een laagdrempelige methode voor strategievorming (Three Horizons)

Intercession

 • Tussen de modules werken de deelnemers in groepen aan businesscases en een roadmap, die moet leiden tot een idee voor business improvement en een idee voor new business (bijvoorbeeld)

 Module 2

 • We beginnen met de presentaties van de groepen gevolgd door discussie en feedback
 • De laatste dag staat in het teken van risico’s, implementatie en leiderschap (=eigen rol)