Block 1

Onze lezingen en keynotes gaan vooral over de impact van nieuwe technologieën, zoals digitalisering, robotisering en in het bijzonder kunstmatige intelligentie, op organisaties, de samenleving en onszelf.

In alle sectoren ontstaan nieuwe producten, nieuwe manieren van werken en nieuwe businessmodellen. Hoe speelt u in op de technologische, economische en maatschappelijke revolutie van dit moment? Hoe past u uw strategie aan? Ook de ethische vragen met betrekking tot kunstmatige intelligentie komen aan de orde. Hoeveel privacy zijn we bereid op te geven voor gemak en veiligheid? En hoe houden wij controle over systemen die we niet goed begrijpen?

Wij bespreken de wereldwijde ontwikkelingen en bieden perspectief. We laten ook zien welke oplossingen er zijn om grip op de toekomst te krijgen.

Populaire onderwerpen:

 • Na Corona: digitaal darwinisme en de toekomst van uw sector en organisatie
 • Onze toekomst met kunstmatige intelligentie
 • De toekomst van werk en arbeidsmarkt
 • De organisatie van de toekomst
 • Trends 2030
 • Het platform businessmodel

Al onze lezingen, zowel in het Nederlands als in het Engels, worden in overleg op maat gemaakt voor het doel van de bijeenkomst en de achtergrond van het publiek.

Kijk hier voor recent door ons gehouden lezingen.

Voor meer informatie en boekingen: bel 0627076672 (Willem Peter de Ridder) of stuur ons een e-mail.

Onze onderwerpen

Block 1

Digitaal darwinisme en de toekomst van uw sector en organisatie 

We werpen een blik in de toekomst van uw sector en uw organisatie. Wat zijn de gevolgen van de exponentiële ontwikkeling van nieuwe technologieën in de 4e industriële revolutie? En hoe speel je hier op in?

Sense of urgency. Wij leven in de tijd van het digitaal darwinisme: de technologische veranderingen gaan sneller dan het aanpassingsvermogen van individuen, organisaties en maatschappij. Innovatieve nieuwkomers ontwrichten markten en gevestigde organisaties passen zich noodgedwongen aan.

Nieuwe toepassingen en business modellen. Aan de hand van concrete voorbeelden van recente innovaties bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen van dit moment. Wat zijn de drivers of change en wat betekenen die voor bestaande business modellen? Welke nieuwe mogelijkheden dienen zich aan?

Grip krijgen op de toekomst. Bestaande organisaties moeten zich aanpassen en kunnen dat ook. Wat zien we organisaties doen die succesvol innoveren en effectief inspelen op de nieuwe ontwikkelingen?

 

Deze lezing wordt op maat gemaakt en is bijvoorbeeld beschikbaar voor:

 • financiële dienstverlening (banken, verzekeringen, pensioenfondsen)
 • gezondheidszorg
 • bouwen en wonen
 • juridische dienstverlening
 • onderwijs
 • energie
 • voeding en landbouw
 • mobiliteit en vervoer
 • toerisme en recreatie
 • zakelijke en publieke dienstverlening
Block 2

Onze toekomst met kunstmatige intelligentie

De impact van kunstmatige intelligentie (AI) op onze economie en maatschappij is groot. Wij laten steeds meer activiteiten over aan systemen die informatie sneller verwerken en betere beslissingen nemen dan mensen. Hoe passen wij onze organisaties aan? En hoe houden wij controle over systemen die we niet goed begrijpen?

Business impact van AI. De auto die ons de weg wijst, ingrijpt als het nodig is en uiteindelijk het stuur helemaal uit handen neemt, staat symbool voor wat er ook in organisaties gebeurt. Alle activiteiten die routinematig zijn, worden langzaam maar zeker door AI systemen overgenomen. De klantenservice verloopt minder per telefoon en meer via chatbots, slimme HR systemen selecteren de beste kandidaten voor een vacature en de logistiek wordt door robots gemanaged. Het is het tipje van de ijsberg.

Risico’s, ethiek en wetgeving. Kunstmatige intelligentie heeft ingrijpende consequenties en roept belangrijke vragen op. Hoe helpen we grote groepen mensen aan ander werk? Hoeveel privacy zijn we bereid op te geven voor onze veiligheid? Er zijn zelfs scenario’s denkbaar waarin kunstmatige intelligentie leidt tot de ondergang van de mensheid. We hebben dringend behoefte aan een ethisch raamwerk en wetgeving om de ontwikkeling van AI in goede banen te leiden.

Best practices voor een AI strategie. De verwachtingen van AI zijn hooggespannen, maar bedrijven doen minder dan de discussie erover doet vermoeden. Wat is er nodig om AI op een zinvolle manier in te zetten en grip op de toekomst te krijgen? Je moet de mogelijkheden van AI systemen begrijpen, de impact vertalen naar oplossingen voor klanten en nieuwe businessmodellen ontwerpen en implementeren. We zetten de succesfactoren uiteen voor organisaties die AI in hun strategie en bedrijfsmodel willen incorporeren.

Block 1

De toekomst van werk en arbeidsmarkt

Digitaal darwinisme betekent dat alles wat digitaal kan, digitaal zal worden. Door de combinatie van robotisering en kunstmatige intelligentie krijgen we slimme machines die steeds meer activiteiten van mensen overnemen. Vooral banen waarin veel routinematige activiteiten voorkomen, zijn kwetsbaar. Dit leidt tot ontwrichting van de arbeidsmarkt zoals we die vandaag de dag kennen en waarin ook nieuwe kansen ontstaan.

Block 2

De organisatie van de toekomst

Iedere organisatie is op zoek naar manieren om tijdig en goed in te spelen op de snelle veranderingen in klantverwachtingen, technologie en concurrentie. Je kunt grip krijgen op deze ontwikkelingen met behulp van concrete tools voor Strategic Foresight, zoals trendanalyse, forecasting, scenarioplanning en roadmapping. Zo komen we tot strategische opties en weloverwogen besluitvorming.

Een lezing over strategisch management, change management, innovatie en leiderschap.

Block 1

Het platform businessmodel 

Het meest succesvolle businessmodel van dit moment is platform. We zien het in alle sectoren en in verschillende varianten verschijnen, van online marktplaatsen tot “as a service”. Het leidt tot een hele andere marktdynamiek en tot nieuwe strategische vraagstukken. Wat bepaalt het succes van een platform? Hoe richt je een platform in? En hoe kies je positie in de concurrentiestrijd tussen platforms?

Block 2

Trends 2030

In deze lezing kijken we 10 jaar vooruit. Wat gebeurt er in de wereld om ons heen? Wat zijn de belangrijkste trends en de minder zichtbare emerging issues? We bespreken de gevolgen voor economie en maatschappij én de kansen en bedreigingen.