Strategic Foresight: toekomstonderzoek, scenarioplanning en roadmaps

In een collaboratief proces helpen wij organisaties om zich voor te bereiden op de toekomst met toekomstonderzoek, scenarioplanning en roadmaps voor de transformatie van de organisatie.

Onze methoden zijn op verschillende niveaus toepasbaar: van organisatiebreed tot productspecifiek.

Iedere strategische roadmap naar de toekomst is anders. Ieder project is maatwerk.

Block 2

01. Future Exploration

Hoe ziet de wereld om ons heen er over 5 tot 15 jaar uit? De technologische ontwikkelingen gaan snel, business modellen van vroeger werken niet meer en startups zorgen voor disruptie van bestaande markten. We brengen niet alleen trends in beeld, maar ook de minder zichtbare (emerging) issues en drijvende krachten van verandering op basis van data, feiten en internationaal onderzoek.

Block 3

02. Alternative Futures

We maken alternatieve toekomstbeelden inzichtelijk, bijvoorbeeld door middel van scenarioplanning, en analyseren de impact op de organisatie. Sluiten uw plannen aan bij de eisen van de markt en de wensen van uw eindklant? Aan welke onvermijdelijke marktontwikkelingen moet u zich aanpassen en waar is nog ruimte om de ontwikkelingen zelf vorm te geven (building versus shaping the future)?

Block 4

03. Roadmap to the future

Een strategische roadmap naar de toekomst maken we van later naar nu. Welke transformatie moet de organisatie doormaken? Wat kunnen we leren van de meest vooruitstrevende en de meest onderscheidende bedrijven in Nederland en daarbuiten? Welke business modellen en innovaties hebben succes? Welke keuzes maakt u en welke consequenties heeft dat voor alle stakeholders?

Is uw strategie future-proof? En uw organisatie future-ready?

Block 1

 

Voorbeelden van door ons gehanteerde methoden