De serie ‘Strategische ontdekkingsreizen’ is afgerond

Futures Studies

In de serie Strategische ontdekkingsreizen zijn zes sectorale verkenningen gepubliceerd. Deze verkenningen zijn gratis als e-boek beschikbaar en te downloaden als e-pub bestand:

Geprinte versies van deze boeken zijn verkrijgbaar à € 10,=. Na overmaking op rekeningnummer NL10INGB0658784846 t.n.v. Futures Studies o.v.v. de titel(s) en postadres, wordt het boek binnen enkele dagen opgestuurd (met factuur).

Kijk hier voor meer informatie over deze Strategische ontdekkingsreizen.