De Democratische Lente

Futures Studies

Tien voorstellen om de welvaart te vergroten door het realiseren van maatschappelijke doelen anders te organiseren en meer gebruik te maken van digitale technologie die ‘op de plank ligt’. De bestrijding van fraude en witwassen, de behandeling van leefstijlziekten, de hulpverlening in geval van problematische schulden, de versnelling van de ontwikkeling van duurzame energie kan veel beter. Het boek laat zien op welke wijze deze doelen worden gerealiseerd.

Dit boek is een bijdrage aan het project ‘Meer Wel’ van de Vereniging De Publieke Zaak die onder voorzitterschap staat van Mickey Huibregtsen. Dit project heeft tot doel om de samenleving van de 21e eeuw te verkennen en zoveel mogelijk mensen te mobiliseren die zich sterk willen maken om meer welvaart te realiseren.

Meer informatie: De Democratische Lente.