Toekomstbestendige organisaties transformeren in het tempo dat de markt c.q. de samenleving vraagt, niet in het tempo dat de bestaande organisatie aankan. De verantwoordelijkheid daarvoor begint bij bestuurders en commissarissen die organisaties niet alleen vandaag goed laten functioneren, maar ook in de toekomst. Daarvoor moeten we op zoek naar de balans tussen behoud en innovatie, tussen focus op resultaat en verantwoord risico’s nemen en tussen efficiëntie en flexibiliteit in de governancestructuur.

Governancecodes hebben ons goede dingen gebracht. Aandacht voor risicomanagement, transparantie en externe verantwoording is noodzakelijk. Maar governance kan zijn doel ook voorbijschieten en noodzakelijke innovatie remmen. Regels en procedures belemmeren dan de creativiteit en beletten dat snel wordt gereageerd op veranderingen in de externe omgeving.

Enige reflecties op de opdracht die voor ons ligt op het gebied van de governance van (semi)publieke organisaties in een bijdrage aan het Liber Amicorum voor Prof. dr. Theo Camps (zie: https://openpresstiu.pubpub.org/theo-camps-liber-amicorum).