Strategic Foresight consultancy

Is je strategie futureproof? En je organisatie futureready?

Wij werken op basis van de Strategic Foresight methodologie van buiten naar binnen en van later naar nu. Dat betekent dat we eerst een beeld van de toekomst schetsen, dan bepalen welke positie de organisatie daarin wil en kan innemen en tenslotte een roadmap ontwerpen.

Onze werkwijze is altijd in hoge mate collaboratief. Wij maken geen rapporten over, maar met de opdrachtgever. Iedere strategische roadmap naar de toekomst is anders en ieder project is maatwerk.

Hoe ziet de wereld om ons heen er over 5 tot 15 jaar uit? De technologische ontwikkelingen gaan snel, business modellen van vroeger werken niet meer en startups zorgen voor disruptie van bestaande markten. We brengen niet alleen trends in beeld, maar ook de minder zichtbare (emerging) issues en drijvende krachten van verandering op basis van data, feiten en internationaal onderzoek.

Welke scenario’s voor de ontwikkeling van de sector zijn plausibel en wat is de impact daarvan op de organisatie? Belangrijk daarbij is welke positie je wilt innemen, in lijn met je missie en mogelijkheden. We brengen in kaart aan welke onvermijdelijke marktontwikkelingen je je moet aanpassen (adapting to the future) en waar de ruimte zit om de ontwikkelingen zelf vorm te geven (shaping the future). 

Als je weet waar je wilt uitkomen, plannen we terug naar vandaag om tot een roadmap te komen. Welke strategische transformatie moet de organisatie doormaken? Welke middelen en vaardigheden zijn daarvoor nodig en zijn die aanwezig?

Voorbeeld: roadmap voor strategische transformatie

Voor het schetsen van een toekomstbeeld en van de weg daarnaartoe is de Three Horizons methode zeer geschikt (Bron: Bill Sharpe, Three Horizons. The Patterning of Hope, International Futures Forum, 2013). We brengen de roadmap naar de toekomst in beeld in een drietal golfbewegingen: waar we nu staan, waar we naar toe willen (ambitie) en de innovaties die de brug vormen tussen heden en toekomst.

Deze methode geeft met een relatief eenvoudige structuur inzicht in een complexe situatie, bevordert het bewustzijn van toekomstige mogelijkheden en is een middel voor dialoog tussen verschillende belanghebbenden. Toepasbaar voor verschillende vraagstukken op zowel strategisch als operationeel niveau.

Voorbeeld: scenarioplanning

Scenarioplanning is een van de meest gebruikte Strategic Foresight methoden. Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar plausibele verhalen over hoe de toekomst eruit zou kunnen zijn. Veel strategische beslissingen die je vandaag moet nemen, hebben impact op de langere termijn. Meer inzicht in de mogelijke scenario’s reduceert de onzekerheid omtrent die beslissingen.

Scenario’s geven aanleiding tot:

 • Stresstest van de bestaande strategie
 • Identificeren van nieuwe kansen voor groei
 • Monitoring van signalen of indicatoren van externe ontwikkelingen
 • Investeringen in kennis en kunde

Voorbeeld: ontwerp of validatie van een (digitaal) businessmodel en businesscase

Wij werken van buiten naar binnen. Onderdelen van het plan van aanpak zijn doorgaans:

 • Product vision statement: welke positieve verandering brengt dit product of deze dienst teweeg?
 • Persona’s: wie zijn de (potentiële) klanten/gebruikers en wat beweegt hen?
 • Waardepropositie: hoe help je de klant en welke productkenmerken zijn daarbij belangrijk?
 • Prototype: hoe gaat het eindproduct er uitzien en hoe gaat het werken (bij benadering)?
 • Verdienmodel: wat zijn de opbrengsten en de kosten? Hoe gaan klanten betalen (per product, per maand)?
 • Klantgesprekken: externe validatie van de aannames. Is er een doelgroep? Is er behoefte aan je product of dienst? Kun je deze propositie verkopen? Is de markt groot genoeg?
 • Business Model Canvas: logische samenhang en samenvatting van de belangrijkste kenmerken van de businesscase.