Executive education

Wij verzorgen colleges en masterclasses in verschillende executive en professional education programma’s van universiteiten en andere opleidingsinstituten. In deze colleges delen wij zowel onze kennis als methoden. 

Futures Studies is geregistreerd in het CRKBO Register docenten

Onderstaande opleidingen zijn (mede) door ons ontworpen en samengesteld.

Masterclass Strategische toekomstverkenning en scenarioplanning

Binnen je organisatie ben je betrokken bij strategische besluitvorming. Je bepaalt een deel van de strategie of wil met je organisatie inspelen op kansen in de markt en maatschappij. Daarvoor is het essentieel dat je je een beeld vormt van de toekomst. Hoe ziet de wereld er over 5 of 10 jaar uit? En hoe breng je je organisatie daarnaartoe? Met de kennis en tools uit deze masterclass kun je trends ontdekken, toekomstscenario’s ontwikkelen en strategische keuzes maken. Zodat je jouw organisatie ook in een snel veranderende wereld succesvol kunt laten zijn.

De toekomst is moeilijk exact te voorspellen, maar er zijn concrete methodes om de toekomst te verkennen en te duiden. Leer over hun werking, toepasbaarheid en impact en geef toekomstverkenning een plek binnen het strategisch management van je organisatie.

Wat levert het programma je op?
Mensen worden vaak onrustig door iets wat ze boven de markt voelen hangen. De masterclass Toekomstverkenning helpt je om deze zorgen in de ogen te kijken. Hoe ontdek je ontwikkelingen in de markt en maatschappij en zet je die om in kansen? Je maakt kennis met concrete methodes om grip op de toekomst te krijgen. Je verdiept je in hun werking, toepasbaarheid en impact. Met de opgedane kennis kun je in de dagelijkse praktijk direct de toekomstbestendigheid toetsen van beslissingen die je nu al wil of moet nemen.

Na afronding van deze masterclass:
- Ken je de belangrijkste systematische methoden en technieken om de toekomst te verkennen
- Weet je op welke manier je trends en ontwikkelingen zichtbaar kunt maken
- Heb je inzicht in besluitvorming en leiderschap als de onzekerheid en complexiteit toenemen
- Weet je waar kansen liggen en welke strategische opties daardoor voor jouw organisatie ontstaan.

Executive program Strategische kijk op kunstmatige intelligentie

Wat is de impact van kunstmatige intelligentie op uw businessmodel en op uw organisatie? Welke nieuwe kansen dienen zich aan en met welke risico’s moet u rekening houden? We kijken tijdens dit programma door een strategische bril naar de mogelijkheden om met behulp van kunstmatige intelligentie de huidige manier van werken te verbeteren én nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Daarbij hebben we ook aandacht voor de juridische risico’s en (onbedoelde) ethische consequenties. We bieden u zowel theoretische raamwerken als voorbeelden uit de praktijk die u kunt gebruiken voor uw eigen strategische roadmap.

Het executive program ‘Stategische kijk op kunstmatige intelligentie’ wordt aangeboden in een in-company versie. Het programma wordt op maat gemaakt voor de specifieke situatie en behoefte van uw organisatie.

Intake
Om het programma op maat te maken, willen we eerst inzicht krijgen in uw huidige situatie via een intake. Wat zijn de strategische prioriteiten voor de komende periode en welke rol spelen digitalisering en algoritmisering (kunstmatige intelligentie) daarbij? Hoe ver is de digitale transformatie al gevorderd? Wat is het huidige kennisniveau op dit gebied in uw organisatie? Wie zijn de deelnemers aan de opleiding?

Resultaat & Leerdoelen
Op basis van de intake stellen we de beoogde resultaten en de leerdoelen van de opleiding vast. Te denken valt aan:
- Het bewustzijn vergroten van de urgentie en de impact van de digitale transformatie en van toepassingen van kunstmatige intelligentie
- Leren over onderwerpen als data analytics, kunstmatige intelligentie, digitale businessmodellen en digitaal leiderschap
- Deze nieuwe inzichten toepassen om kansen voor uw organisatie te identificeren, zowel op het gebied van verbetering als nieuwe business
- Prioriteiten stellen en een roadmap maken voor de komende jaren (horizon meestal 3 tot 5 jaar)
- Een gemeenschappelijke visie creëren op leiderschap en de noodzakelijke organisatorische veranderingen voor implementatie

Masterclass Kunstmatige intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders

Kunstmatige intelligentie (AI) biedt veel nieuwe mogelijkheden, maar leidt ook tot nieuwe risico’s en onbedoelde consequenties. Denk bijvoorbeeld aan compliance-regels met betrekking tot privacy. Ook cybersecurity is een belangrijk thema, niet alleen vanwege het directe verlies van data, maar ook vanwege het reputatierisico. En dan zijn er nog tal van ethische dilemma’s rondom kunstmatige intelligentie. Want: moet je alles wat kan en mag, ook wíllen? De Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders biedt inzichten, tools én antwoorden!

Waarom deze Masterclass?
Tijdens de Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders krijgt u inzicht in de rol die Commissarissen en Toezichthouders spelen in het aanjagen én beheersen van kunstmatige intelligentie. De ontwikkelingen gaan snel en hebben verstrekkende gevolgen voor organisatiemodellen, verdienmodellen en concurrentieverhoudingen. Ondernemingen die hun strategie hier niet op afstemmen en hun businessmodel niet op tijd digitaliseren en transformeren, hebben het nakijken en zien hun winstgevendheid en marktaandeel snel teruglopen.

Na het volgen van het programma bent u in staat om:
- De strategische impact van kunstmatige intelligentie op het businessmodel, de concurrentiepositie en de bedrijfsvoering te overzien
- De mogelijkheden en de risico’s van kunstmatige intelligentie voor de organisatie in te schatten en daar gerichte vragen over te stellen
- Een oordeel te vormen over de effectiviteit van het leiderschap en de rol van de RvC/RvT met betrekking tot kunstmatige intelligentie