Wij verzorgen colleges en masterclasses in verschillende executive en professional education programma’s van universiteiten en andere opleidingsinstituten. In deze colleges delen wij zowel onze kennis als methoden. 

Futures Studies is geregistreerd in het CRKBO Register docenten

Onderstaande opleidingen zijn (mede) door ons ontworpen en samengesteld.

Masterclass Toekomstverkenning

Masterclass Toekomstverkenning

De toekomst laat zich niet exact voorspellen. Toch moeten organisaties regelmatig keuzes maken die een impact hebben op langere termijn (5 tot 10 jaar). Het kan gaan om investeringen in nieuwe businessmodellen, het op een andere leest schoeien van het HRM-beleid of het aangaan van strategische allianties.

De toekomst is meestal niet een stip op de horizon, maar een waaier aan mogelijkheden. Technieken die verschillende toekomstige scenario’s zichtbaar maken, helpen je bij het kiezen van de juiste strategie. Hoe toekomstbestendig is je bestaande strategie? Waar moet je bijsturen? En waar ontstaan nieuwe kansen?

Je maakt kennis met verschillende methodes om de toekomst te analyseren en verdiept je in hun werking, toepasbaarheid en impact. Bovendien geven we toekomstverkenning een plek binnen het strategisch management van een organisatie.

Meer info
Masterclass Toekomstverkenning

Strategische kijk op kunstmatige intelligentie

Wie zich oriënteert op de concurrentiepositie en strategische ontwikkeling van een organisatie kan niet om kunstmatige intelligentie en geavanceerde Data Analytics heen. We kijken tijdens dit programma door een strategische bril naar mogelijkheden om met behulp van kunstmatige intelligentie de huidige manier van werken te optimaliseren én nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Daarbij hebben we ook aandacht voor de juridische risico’s en ethische consequenties.

We bieden u zowel theoretische raamwerken als voorbeelden uit de praktijk die u kunt gebruiken voor uw eigen strategische roadmap. Tevens krijgt u inzicht in de kritische succesfactoren bij de implementatie in uw organisatie.

Dit programma is bedoeld voor bestuurders, directieleden, (senior) managers, strategen en adviseurs, zowel uit de private als de publieke sector. Het programma richt zich primair op degenen die (mede-) verantwoordelijk zijn voor de strategische oriëntatie van de organisatie en voor innovatie.

Meer info
Kunstmatige intelligentie voor commissarissen en toezichthouders

Kunstmatige intelligentie voor commissarissen en toezichthouders

De eendaagse masterclass ‘Kunstmatige intelligentie voor commissarissen en toezichthouders’ biedt inzicht in de rol die commissarissen en toezichthouders spelen in het aanjagen én beheersen van toepassingen van kunstmatige intelligentie. We bespreken waar u op moet letten en welke vragen u kunt stellen. Maakt het bestuur voldoende gebruik van de mogelijkheden? Worden de risico’s onderkend en voldoende beheerst? Is de governance bevorderend of belemmerend voor digitale innovatie? Hebben we de juiste mensen aan boord?

Deze masterclass is bedoeld voor commissarissen en toezichthouders, zowel in de private als de publieke sector. Specifieke ervaring met ICT of digitalisering is geen vereiste.

Meer info