In-company programma’s bieden een goede gelegenheid om kennis over te dragen in een masterclass of een lezing én om die kennis toe te passen op de situatie in uw eigen organisatie en sector. 

Wij beschikken over een groot netwerk van professionals die we waar nodig op onze grotere programma’s kunnen inzetten. 

Verschillende werkvormen zijn mogelijk:

 • Boardroomsessies en strategiedagen van bestuurders en commissarissen
 • Inspirerende masterclasses met plenaire discussie en break-outs
 • Interactieve presentaties gevolgd door een workshop
 • Meerdaagse programma’s in het kader van management development en/of strategievorming

Workshops: een eerste beeld van de toekomst

Deze workshops duren een halve dag (ongeveer 3 uur) en bestaan uit een presentatie en een break-out. In de (interactieve) presentatie schetsen we een beeld van de toekomst. Wat zien we gebeuren? Wat zijn de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die aanleiding geven tot het ontstaan van nieuwe producten, nieuwe manieren van produceren en nieuwe business modellen?

Voor de break-out zijn er twee opties. De eerste optie is gebaseerd op de Three Horizons methode (Bron: Bill Sharpe, Three Horizons. The Patterning of Hope, International Futures Forum, 2013). Aan de hand van vijf vragen schetsen de deelnemers hun eigen roadmap naar de toekomst: waar komen we vandaag, waar willen we heen (ambitie) en hoe komen we daar. 

De tweede optie noemen we Drivers of Change. We gaan aan de slag met deze vragen:

 • Toekomstbeeld. Wat zijn de dominante veranderingen in de omgeving waarin we opereren? Hoe urgent zijn die?
 • Impact. Wat zijn de kansen en de gevaren voor onze organisatie? Is de impact beperkt/geleidelijk of disruptief?
 • Maatregelen. Wat moeten we doen, zowel uit offensief als defensief oogpunt? Zal de reactie hierop weerstand of enthousiasme zijn?

Om het tempo erin te houden, werken we in beide varianten met voorgedrukte posters waar de deelnemers hun antwoorden op kunnen schrijven. 

Meerdaagse programma's: combinatie van training en strategiebepaling

Dit is een langer programma, dat bestaat uit twee bijeenkomsten van twee dagen binnen twee maanden. De invulling is maatwerk, dus steeds anders. Dit is een voorbeeld van een opzet. 

Doelstellingen

 • Bewustzijn vergroten van de urgentie en de impact van digitalisering, kunstmatige intelligentie, verduurzaming, robotisering, …
 • Leren over onderwerpen zoals digitalisering, kunstmatige intelligentie, …
 • Op basis van deze nieuwe inzichten kansen identificeren voor … (naam bedrijf) en een gezamenlijke roadmap opstellen
 • Inzicht krijgen in de randvoorwaarden voor implementatie, bijvoorbeeld risicomanagement, leiderschap, organisatie

 Overzicht 

Voorbereiding

 • Deelnemers lezen een aantal (+/- 4) artikelen en beantwoorden enkele vragen op 1 A4 over impact van de huidige ontwikkelingen op de sector en de organisatie en over hun eigen visie/enthousiasme

Module 1

 • In een combinatie van presentaties en break-outs werken we van breed naar smal: eerst de sense of urgency in een bredere context, dan aandacht voor een aantal specifieke, relevante ontwikkelingen in de sector en tenslotte de impact voor de eigen organisatie
 • We hanteren een laagdrempelige methode voor strategievorming (Three Horizons)

Intercession

 • Tussen de modules werken de deelnemers in groepen aan businesscases en een roadmap, die moet leiden tot een idee voor business improvement en een idee voor new business (bijvoorbeeld)

 Module 2

 • We beginnen met de presentaties van de groepen gevolgd door discussie en feedback
 • De laatste dag staat in het teken van risico’s, implementatie en leiderschap (=eigen rol)