De serie ‘Strategische ontdekkingsreizen’ is afgerond

In de serie Strategische ontdekkingsreizen zijn zes sectorale verkenningen gepubliceerd. Deze verkenningen zijn gratis als e-boek beschikbaar en te downloaden als e-pub bestand:

Geprinte versies van deze boeken zijn verkrijgbaar à € 10,=. Na overmaking op rekeningnummer NL10INGB0658784846 t.n.v. Futures Studies o.v.v. de titel(s) en postadres, wordt het boek binnen enkele dagen opgestuurd (met factuur).

Kijk hier voor meer informatie over deze Strategische ontdekkingsreizen.

Comments are closed.