Block 1

Strategische ontdekkingsreizen (2018)

Een serie van zes publicaties voor iedereen die in de turbulente wereld om ons heen een strategische verkenning wil maken. Het zijn reisgidsen. Je komt er van alles tegen. Actuele technologische ontwikkelingen, nieuwe producten en productieprocessen, veranderingen in consumentengedrag en bedrijven die met een andere strategie de macht in de sector willen overnemen. De publicaties hebben nagenoeg dezelfde tekst inzake de technologische, sociale en politieke ontwikkelingen van deze tijd, maar verschillen in de sectorale toepassing ervan. 

Kijk hier voor meer informatie. 

Bestelinfo

Deze verkenningen zijn als e-boek gratis beschikbaar en hier te downloaden als e-pub bestand:

Voor het openen van een e-pub bestand is een e-reader nodig of software zoals Adobe Digital Editions.

Geprinte versies van deze boeken zijn verkrijgbaar à € 10,=. Na overmaking op rekeningnummer NL10INGB0658784846 t.n.v. Futures Studies o.v.v. de titel(s) en postadres, wordt het boek binnen enkele dagen opgestuurd (met factuur).

Block 2

Metamorfose (2016)

Bijna iedereen beschikt inmiddels over geavanceerde elektronische apparatuur. Deze ontwikkeling is revolutionair. Zelfrijdende auto’s zorgen voor minder verkeersongelukken, zelfgeproduceerde elektriciteit voor een beter milieu, we monitoren onze gezondheid en waken over onze veiligheid. Binnenkort gaan we op een nieuwe manier op zoek naar meer werk en naar meer bewuste consumptie. Zo stevenen waarvan de regels nog moeten worden geschreven.

Dit boek is een verkenning in de nieuwe wereld die al werkelijkheid begint te worden. Er zijn onvermijdelijke aanpassingen van essentiële publieke functies nodig. Het gaat om het dichter bij elkaar brengen van de ruim beschikbare arbeid, van het kapitaal dat nu niet of nauwelijks rendeert en van de overvloedig aanwezige kennis.

Het enige doel: nieuwe welvaart scheppen.

In de nieuwe wereld is er geen toekomst voor pensioenfondsen die hun vermogen op de kapitaalmarkt beleggen om de pensioengerechtigden een welvaartsvast inkomen in het vooruitzicht te stellen. Ook zij moeten zich oriënteren op een metamorfose in hun bestaan: zij kunnen de financiers van essentiële publieke diensten worden, diensten die het gevolg zijn van de snelle opmars van de digitale technologie.

Het boek ‘Metamorfose’ opent het publieke debat over de nieuwe pijlers van onze welvaart.

Bestelinfo

Het boek is voor € 38,90 onder andere te koop bij Managementboek.
Block 3

De ontdekking van de toekomst (2014)

Dit boek wil het naslagwerk zijn van ‘het nieuwe denken’ over de toekomst. Het wijst de weg naar nieuwe producten, nieuwe verdienmodelen van organisaties en nieuwe vooruitzichten voor de persoonlijke levensvervulling van de lezer. ‘Het nieuwe denken’ is gebaseerd op technologische ontwikkelingen die zich met een grote mate van waarschijnlijkheid laten extrapoleren. Als gevolg daarvan spoelt in de komende jaren een ware tsunami van nieuwe producten en activiteiten spoelt over ons heen. De stroom wordt alsmaar groter. Maar naar de belangrijkste veranderingen die de komende 10 jaar onze leefwereld in hun greep zullen houden, kunnen we slechts gissen.

Ondanks deze onzekerheid laten de economie en de maatschappelijke orde zich goed voorspellen. De netwerkmaatschappij, die rond het jaar 2000 ontstond toen mobiele communicatie en internet doorbraken, is niet meer weg te denken. Deze maatschappij wordt nu volwassen. De contouren van de participatie samenleving zijn helder. Anders gezegd: de komende 10 jaar staan in het teken van de vorming van fundamenteel andere maatschappij. Het boek geeft concrete en praktische aanwijzingen voor organisaties die in deze samenleving succesvol willen zijn.

Shortlist Verkiezing Managementboek 2015

De jury oordeelde: Leest als een spannend jongensboek en confronteert je met wat de toekomst waarin we nu al leven, en de toekomst zoals die ons te wachten zou kunnen staan. Voor iedere manager, professional en bestuurder een aanrader om te lezen. De snelheid van ontwikkelingen in verschillende branches wordt goed duidelijk gemaakt, goed geduid en laat ons achter met een enorm urgentiegevoel en de behoefte om de toekomst niet alleen te ontdekken maar ook mee vorm te geven.

Bestelinfo

Het boek is voor € 39,50 onder andere verkrijgbaar bij Managementboek.

Block 1

De strategische revolutie (2012)

Dit is een management boek, waarin de vinger aan de pols van bedrijven, instellingen en instituten wordt gelegd die voortvarend op zoek zijn naar een leidende positie in de markt. Managers die in deze tijd succesvol willen zijn, kunnen de in dit boek beschreven systeem van strategische planning direct in de eigen organisatie toepassen.

In dit boek wordt in vijf belangrijke economische sectoren vastgesteld dat veel gevestigde ondernemingen dominante ontwikkelingen vaak niet of te laat onderkennen. Vaak gaat de technologische ontwikkeling sneller dan bedrijven lief is. Het boek beschrijft ook dat de maatschappelijke orde van haar ankers is afgeslagen. Maatschappelijke organisaties, overheid, religieuze organisaties, universiteiten en politieke partijen zoeken zonder uitzondering hun bestaansrecht. In dit boek komen zij uitgebreid aan de orde.

Het boek is ook een realistische beschrijving van de vooruitgang die in de wereld om ons heen de laatste decennia tot stand is gekomen en van de uitdagende ontwikkelingen die zich aandienen. 

Bestelinfo

Dit boek is voor € 35,90 onder andere verkrijgbaar bij Managementboek

Block 2

De wereld breekt open (2010)

In dit boek worden de belangrijkste technologische en economische ontwikkelingen van de komende tijd beschreven. De vele ‘windows of opportunities’ die zich aandienen vragen om een eigentijds analyse kader en een aangepaste wijze van scenariobouw. 

Bestelinfo

‘De wereld breekt open’ is uitverkocht. Er zijn voor € 25,= (inclusief BTW en verzendkosten) nog enkele exemplaren verkrijgbaar bij de auteur. 

Selectie van minder recente boeken

 • Vooruitzien is regeren, Leiderschap in innovatie, met prof.dr.ir A.J. Berkhout, Pearson 2008
 • Innovatie in mobiliteit en bereikbaarheid, Creatieve samenwerking in de mobiliteitsmarkt, met drs. T.J. Golder, B.K.G.H. Hoefnagels en K. Zeeman, SMO 2007
 • Omgaan met doorbraakinnovaties, SMO, 2006
 • Ondernemen in 2015, SMO,2006
 • Koers 2020, Nieuwe toekomst, nieuwe leiders, SMO, 2005
 • Zekerheden in de toekomst; metamorfose van de accountant (samen met S.N. Hogewind en R. Hoppe) SMO, 2005
 • De strijd om de toekomst; hoe klanten en kiezers macht verwerven, SMO, 2003
 • Ondernemende politiek, een visie op public affairs, met dr. W.P. de Ridder, SMO, 1996
 • Technologie-initiatieven in Nederland, de regionale agenda, SMO, 1994
 • Technomarathon, naar meer participatie, meer innovatie en meer duurzaamheid (redactie), SMO, 1994
 • Kijken over de eeuwgrens, 25 fascinerende trends, met prof.dr.ir. W.J. Beek, prof.drs. P. Rademaker en drs. F.M. Roschar, SMO, 1993
 • Nieuw-Holland, kwaliteit in een nieuwe kustlocatie tussen Hoek van Holland en Scheveningen, met drs. M. van Overeem en ir. H.J.A.M. Schrauwen, SMO, 1993
 • Nationaal Economiedebat, oproep tot deelname, met drs. D. Huisman, SMO, 1991
 • De vijfde Kondratieff, besluitvorming bij technologische projec­ten, met E. Keus, SMO, 1990
 • Competitie en bescherming; Nederlands bedrijfsleven in de Europese concurrentiestrijd, met dr. W.S.P. Fortuyn, drs. C.A.M. Mul en R. Nods, SMO, 1989
 • Ondernemen in een intelligente economie; de opkomst van de eco-maatschappij, SMO, 1988
 • Vernieuwend ondernemen, Verslag van een internationaal onderzoek naar het ondernemersklimaat, met drs. D. Huisman, SMO, 1984
 • Aandeelhouderschap en risicodragend vermogen in Nederland, met mr. M. Meerman-Linck, SMO, 1984
 • De financiële besturing van de onderneming, met drs. Th.M. Beek­hui­zen, Alphen aan den Rijn, 1980
 • Liquiditeitsanalyse en Liquiditeitsbeleid in de onderneming, Bedrijfseconomische Monografieën, H.E. Stenfert Kroese, 1977 (dissertatie)