In-company programma’s bieden een goede gelegenheid om kennis niet alleen over te dragen in een lezing of een training, maar die kennis ook toe te passen op de eigen situatie.

Deelnemers worden uitgedaagd om zowel te consumeren als te produceren. 

Verschillende werkvormen zijn mogelijk:

  • Inspirerende lezing met plenaire discussie/brainstorm
  • Plenaire lezing gevolgd door de “Drivers of Change” workshop
  • Meerdaagse programma’s in het kader van management development
  • Training met strategievorming als eindresultaat

Wij beschikken over een groot netwerk van professionals die we waar nodig op onze grotere programma’s kunnen inzetten. 

 

Voorbeeld: "Drivers of Change" workshop

Technologieën zoals robotisering, kunstmatige intelligentie, the internet of things, zelfrijdende auto’s, 3D printing, zonne-energie, nanotechnologie, biotechnologie, energieopslag en quantum computing leiden in alle sectoren tot nieuwe producten, nieuwe manieren van produceren en nieuwe business modellen.

De Drivers of Change workshop is bedoeld voor organisaties die de technologische en maatschappelijke ontwikkelingen beter willen begrijpen en daarin hun positie willen bepalen. Wat zijn de drijvende krachten van de veranderingen die voor ons relevant zijn? Wat zijn over 5 jaar de belangrijkste inkomstenbronnen? Met welke innovaties kunnen wij ons onderscheiden? Zijn er nieuwe verdienmodellen mogelijk? Waar is het goed om even af te wachten en waar willen we in de voorhoede aanwezig zijn?

 

Vragen waar we mee aan de slag gaan, zijn:

  • Toekomstbeeld. Wat zijn de dominante veranderingen in de omgeving waarin we opereren? Hoe urgent zijn die?
  • Impact. Wat zijn de kansen en de gevaren voor onze organisatie? Is de impact beperkt/geleidelijk of disruptief?
  • Maatregelen. Wat moeten we doen, zowel uit offensief als defensief oogpunt? Zal de reactie hierop weerstand of enthousiasme zijn?

Voor directies is de workshop ook een middel om binnen de organisatie tot een breed draagvlak voor een strategische verandering te komen en een gedeeld gevoel van urgentie te ontwikkelen. 

Deze workshop duurt een halve dag (ongeveer 3 uur).