Is uw strategie future-proof? En uw organisatie future-ready?

Wij werken op basis van de Strategic Foresight methodologie van buiten naar binnen en van later naar nu. Dat betekent dat we eerst een beeld van de toekomst schetsen, dan bepalen welke positie de organisatie daarin wil en kan innemen en tenslotte een roadmap ontwerpen.

Onze werkwijze is altijd in hoge mate collaboratief. Wij maken geen rapporten over, maar met uw organisatie. Iedere strategische roadmap naar de toekomst is anders en ieder project is maatwerk.

01. Toekomstonderzoek

Hoe ziet de wereld om ons heen er over 5 tot 15 jaar uit? De technologische ontwikkelingen gaan snel, business modellen van vroeger werken niet meer en startups zorgen voor disruptie van bestaande markten. We brengen niet alleen trends in beeld, maar ook de minder zichtbare (emerging) issues en drijvende krachten van verandering op basis van data, feiten en internationaal onderzoek.

02. Positiebepaling

We analyseren de impact van alternatieve toekomstbeelden op uw organisatie. Sluiten uw plannen aan bij de eisen van de markt en de wensen van uw toekomstige klant? Aan welke onvermijdelijke marktontwikkelingen moet u zich aanpassen (adapting to the future) en waar is ruimte om de ontwikkelingen zelf vorm te geven (shaping the future)? Welke positie wilt u innemen?

03. Roadmap

Welke strategische transformatie moet de organisatie doormaken? Wat kunnen we leren van de meest vooruitstrevende en de meest onderscheidende bedrijven in Nederland en daarbuiten? Welke business modellen en innovaties hebben succes? Welke keuzes maakt u en welke consequenties heeft dat voor alle stakeholders? En welke onderscheidende kenmerken van vandaag wilt u in de toekomst vasthouden?

Roadmap voor strategische transformatie

Voor het schetsen van een toekomstbeeld en van de weg daarnaartoe is de Three Horizons methode zeer geschikt (Bron: Bill Sharpe, Three Horizons. The Patterning of Hope, International Futures Forum, 2013). We brengen de roadmap naar de toekomst in beeld in een drietal golfbewegingen: waar we nu staan, waar we naar toe willen (ambitie) en de innovaties die de brug vormen tussen heden en toekomst. 

Deze methode geeft met een relatief eenvoudige structuur inzicht in een complexe situatie, bevordert het bewustzijn van toekomstige mogelijkheden en is een middel voor dialoog tussen verschillende belanghebbenden. Toepasbaar voor verschillende vraagstukken op zowel strategisch als operationeel niveau.

Scenarioplanning

Scenarioplanning is een van de meest gebruikte methoden van toekomstonderzoek. Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar plausibele verhalen over hoe de toekomst eruit zou kunnen zijn. Veel strategische beslissingen die je vandaag moet nemen, hebben impact op de langere termijn. Meer inzicht in de mogelijke scenario’s reduceert de onzekerheid omtrent die beslissingen.

Scenario’s geven aanleiding tot:

  • Stresstest van de bestaande strategie
  • Identificeren van nieuwe kansen voor groei
  • Monitoring van signalen of indicatoren van externe ontwikkelingen
  • Investeringen in kennis en kunde

Businessmodel ontwerp of validatie

Een businessmodel is meer dan een algemene omschrijving van een propositie. Je wilt ook antwoorden op vragen zoals: 

1. Is er een doelgroep die je visie deelt, die het probleem ervaart dat je wilt oplossen en voor wie het probleem urgent en belangrijk is?

2. Bied je een oplossing die klanten aanspreekt en krijgt die oplossing de voorkeur boven alle bestaande alternatieven?

3. Kun je deze propositie verkopen? Kun je prospects (potentiële klanten) bereiken? Kun je klanten vasthouden en bewegen om nieuwe klanten aan te brengen?

4. Kun je voldoende omzet maken? Willen klanten voor je propositie betalen?