Workshops

In-company programma’s bieden een goede gelegenheid om kennis op te doen én om die kennis toe te passen op de situatie in je eigen organisatie en sector.

Kijk hier voor recent gehouden workshops en lezingen.

Wij beschikken over een groot netwerk van professionals die we waar nodig op onze grotere programma’s kunnen inzetten.

Verschillende gelegenheden en werkvormen zijn mogelijk:

 • Boardroomsessies en strategiedagen van bestuurders en commissarissen
 • Inspirerende masterclasses met plenaire discussie en break-outs
 • Interactieve presentaties gevolgd door een workshop
 • Meerdaagse programma’s in het kader van management development en/of strategievorming

Boardroomsessies en workshops: een eerste beeld van de toekomst

Boardroomsessies en workshops duren meestal een halve dag (ongeveer 3 uur) en bestaan uit een presentatie en een break-out. In de (interactieve) presentatie schetsen we een beeld van de toekomst. Wat zien we gebeuren? Wat zijn de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die aanleiding geven tot het ontstaan van nieuwe producten, nieuwe manieren van produceren en nieuwe business modellen?

Voor de break-out hanteren we een werkvorm die is gebaseerd op de Three Horizons methode (Bron: Bill Sharpe, Three Horizons. The Patterning of Hope, International Futures Forum, 2013). Aan de hand van vijf vragen schetsen de deelnemers hun eigen roadmap naar de toekomst: waar komen we vandaag, waar willen we heen (ambitie) en hoe komen we daar.

Om het tempo erin te houden, werken we met voorgedrukte posters waar de deelnemers hun antwoorden op kunnen schrijven.

Meerdaagse programma's: combinatie van training en strategieontwikkeling

Dit is een langer programma, dat bestaat uit twee bijeenkomsten van twee dagen binnen twee maanden. De invulling is maatwerk, dus steeds anders. Dit is een voorbeeld van een opzet. 

 

Doelstellingen

 • Bewustzijn vergroten van de urgentie en de impact van digitalisering, kunstmatige intelligentie, verduurzaming, robotisering, …
 • Leren over onderwerpen zoals digitalisering, kunstmatige intelligentie, …
 • Op basis van deze nieuwe inzichten kansen identificeren voor … (naam bedrijf) en een gezamenlijke roadmap opstellen
 • Inzicht krijgen in de randvoorwaarden voor implementatie, bijvoorbeeld risicomanagement, leiderschap, organisatie

 Overzicht 

Voorbereiding

 • Deelnemers lezen een aantal (+/- 4) artikelen en beantwoorden enkele vragen op 1 A4 over impact van de huidige ontwikkelingen op de sector en de organisatie en over hun eigen visie/enthousiasme

Module 1

 • In een combinatie van presentaties en break-outs werken we van breed naar smal: eerst de sense of urgency in een bredere context, dan aandacht voor een aantal specifieke, relevante ontwikkelingen in de sector en tenslotte de impact voor de eigen organisatie
 • We hanteren een laagdrempelige methode voor strategievorming (Three Horizons)

Intercession

 • Tussen de modules werken de deelnemers in groepen aan businesscases en een roadmap, die moet leiden tot een idee voor business improvement en een idee voor new business (bijvoorbeeld)

 Module 2

 • We beginnen met de presentaties van de groepen gevolgd door discussie en feedback
 • De laatste dag staat in het teken van risico’s, implementatie en leiderschap (=eigen rol)