Het is dringend noodzakelijk dat commissarissen zich laten bijscholen en/of de samenstelling van de raad aanpassen, zodat zij hun toezichthoudende rol ook kunnen waarmaken als het over algoritmes, kunstmatige intelligentie en de consequenties daarvan gaat.

Artikel in Goed Bestuur & Toezicht 3/2021.